Nước thải của lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ được xả ra biển

Một góc của lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa)
Theo quy định, lưu lượng nước xả thải của lọc hóa dầu Nghi Sơn xả ra biển lớn nhất 500 m3/ngày đêm, lưu lượng nước xả thải trung bình 480 m3/ngày đêm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền vừa ký quyết định cho phép Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn xả nước thải vào nguồn nước biển ven bờ từ quá trình làm sạch và vận hành thử nghiệm dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Nguồn nước tiếp nhận nước thải là nước biển ven bờ thuộc khu vực xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia.

Theo đó, thời hạn của giấy phép xả thải từ ngày 1.5.2017 đến hết ngày 28.2.2018. Lưu lượng nước xả thải lớn nhất 500 m3/ngày đêm; lưu lượng nước xả thải trung bình là 480 m3/ngày đêm. Nước thải được xả theo phương thức tự chảy, chế độ xả nước thải 24h/ngày đêm.

Chất lượng nước xả thải ra môi trường không vượt quá mức tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải (Cmax) được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn thực hiện quan trắc liên tục lưu lượng nước thải qua đồng hồ đo lưu lượng xả thải tại vị trí trước khi đấu nối vào kênh thoát nước thải dẫn ra vùng biển ven bờ; quan trắc định kỳ chất lượng nước thải từ quá trình làm sạch và vận hành thử nghiệm của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn trước khi xả ra vùng ven bờ với tần suất quan trắc 3 tháng/lần.

Về chất lượng nước biển ven bờ, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu quan trắc định kỳ tại vị trí điểm xả nước thải, vị trí cách điểm xả nước thải 500m về phía Bắc và vị trí cách điểm xả thải 500m về phía Nam; các thông số quan trắc theo QCVN 10-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ với tần suất quan trắc 3 tháng/lần.

Theo đó, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt quy chuẩn và phải dừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục, báo cáo về Sở TN-MT Thanh Hóa, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.

Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải từ quá trình làm sạch và vận hành thử nghiệm của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với chất lượng nước thải của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Hoài Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.