Dự kiến miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ TTTT vào ngày 20.10

Sẽ miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ TTTT trong tháng 10 - Ảnh: VPQH
Chiều 11.9, tại phiên họp thứ 27, UB Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TTTT

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, bắt đầu từ chiều 22.10, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông với ông Trương Minh Tuấn.

Sau đó, ngày 23.10, Quốc hội sẽ tiến hành các bước để phê chuẩn người kế nhiệm ông Trương Minh Tuấn và kết quả phê chuẩn được công bố vào sáng hôm sau.

Vì nhân sự Bộ trưởng mới không phải đại biểu quốc hội và có khi đại biểu chưa biết nên Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần bố trí thời gian để Bộ trưởng phát biểu trong vài phút ra mắt Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp là 22,5 ngày. Theo đó, xây dựng luật: 12 ngày; giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác: 9 ngày; khai mạc, bế mạc: 1,5 ngày. Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 22.10.2018 và dự kiến bế mạc vào 20.11.2018.

Dự kiến nội dung kỳ họp xin được điều chỉnh theo hướng: Rút các nội dung là Dự án Luật Hành chính công; Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để tiếp tục hoàn thiện; Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia do cơ quan trình không bảo đảm tiến độ chuẩn bị và Báo cáo kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội.

Bổ sung các báo cáo về Đánh giá 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2018; việc thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt; các dự án trọng điểm quốc gia (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu). Đồng thời, tiếp tục cho ý kiến dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) để hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Bên cạnh đó, đề nghị bố trí thảo luận tại tổ 1 lần và tại hội trường 2 lần đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch; thảo luận tại tổ 0,5 ngày và tại hội trường 1 ngày đối với dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng đề nghị giảm thời gian trình bày văn bản tại hội trường (tiến tới không trình bày); giảm thời gian phát biểu của đại biểu Quốc hội từ 7 phút xuống 5 phút; truyền hình trực tiếp phiên thảo luận tổ về một số nội dung để nâng cao hiệu quả phiên họp này,...

Cân nhắc việc rút ngắn thời gian trình bày của ĐBQH

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị cân nhắc khi đề xuất rút ngắn thời gian trình bày văn bản, tiến tới không trình bày; giảm thời gian phát biểu của đại biểu quốc hội tại hội trường cũng như truyền hình trực tiếp các phiên họp tổ.

Lý do là việc trình bày báo cáo trước Quốc hội trong đó có trình bày báo cáo của các cơ quan của Quốc hội đã được luật định, đây là quy trình thủ tục cần thiết. Việc rút ngắn thời gian phát biểu của đại biểu quốc hội cũng không phù hợp, không bảo đảm chất lượng phát biểu của đại biểu quốc hội. Cùng với đó việc truyền hình trực tiếp phiên họp tổ cần nghiên cứu thêm có thực sự cần thiết và khả thi hay không.

Tán thành với quan điểm của Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, việc cải tiến chất lượng hoạt động của Quốc hội lâu nay mới chỉ chú trọng đến việc cải tiến thời gian, trong khi đó còn có cải tiến để bảo đảm chất lượng.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết, thời gian phát biểu của đại biểu Quốc hội nhiều lần điểu chỉnh rút ngắn, trước đây là 20 phút rút xuống còn còn 10 phút và đến nay là 7 phút. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đặt vấn đề, nếu lại tiếp tục điều chỉnh rút ngắn còn 5 phút thì liệu có hợp lý trong khi các đại biểu quốc hội đều rất tâm huyết với bài phát biểu của mình, chuẩn bị kỹ lưỡng để phần phát biểu được đầy đủ lý giải hợp lý.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội sắp xếp nội dung về thảo luận tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân thảo luận tại hội trường truyền hình trực tiếp; đồng thời làm việc với các cơ quan hữu quan trong việc đóng dấu mật vào văn bản, phải có danh mục nội dung mật và không thể hiện những nội dung mật trong tài liệu công khai để không làm ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kịp thời hoàn thiện dự kiến chương trình kỳ họp để xin ý kiến các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý về dự kiến chương trình sẽ rút dự án Luật Hành chính công và Báo cáo Kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội. Đối với dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là lùi thời gian trình Quốc hội để Chính phủ tiếp tục hoàn thiện và dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào chương trình phiên họp thứ 27 lần này, để bảo đảm trình tự thủ tục trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.