Đại học Y Hà Nội phải rà soát lại việc bổ nhiệm 60 viên chức

TTCP yêu cầu ĐH Y Hà Nội rà soát lại việc bổ nhiệm 60 viên chức không có quy hoạch
Qua thanh tra, Thanh tra chính phủ yêu cầu ĐH Y Hà Nội: “Rà soát tiêu chuẩn của 60 viên chức được bổ nhiệm mới giai đoạn 2013-2016 không có quy hoạch. Trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định thì huỷ quyết định bổ nhiệm đối với những trường hợp này”.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa kết luận Thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện quy định về tự chủ theo các Nghị định 43/2006, Nghị định 16/2006 của Chính phủ; việc quản lý đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh.

Một trong những nội dung của bản kết luận này nêu, tháng 9.2017 Trường ĐH Y Hà Nội ban hành Quyết định số 3479 phê duyệt kết quả quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2021. Các đơn vị thuộc Trường ĐH Y Hà Nội (Bệnh viện ĐH Y, Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Viện đào tạo Răng hàm mặt) cũng đều ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch trong thời gian này.

Yêu cầu chấm dứt các khoản thu chưa được quy định

Những người được quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý của các đơn vị thuộc bệnh viện đều là viên chức, trong khi một số trường hợp đang có năng lực, đang làm việc theo hợp đồng lao động dài hạn tại bệnh viện nhưng chưa được xem xét đưa vào quy hoạch phát triển. Những đối tượng này, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể cho các bệnh viện thuộc trường ĐH thực hiện.

TTCP chỉ ra rằng, đến hết năm 2017, một số khoa, phòng, đơn vị, bộ môn của Trường ĐH Y Hà Nội còn thiếu vị trí lãnh đạo quản lý là cấp trưởng, cấp phó, đặc biệt là Bệnh viện ĐH Y có 14/37 đơn vị trực thuộc chưa được kiện toàn cấp trưởng, cấp phó đơn vị.

TTCP đề nghị, Trường ĐH Y Hà Nội thành lập hội đồng trường đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhất là đảm bảo tiêu chuẩn của Chủ tịch Hội đồng trường theo đúng quy định của Luật Giáo dục Đại học năm 2012, trình Bộ Y tế phê duyệt. Đồng thời xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm trình Bộ Y tế quy định.

Kết luận của TTCP nhấn mạnh: “Rà soát tiêu chuẩn của 60 viên chức được bổ nhiệm mới giai đoạn 2013-2016 không có quy hoạch. Trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định thì huỷ quyết định bổ nhiệm đối với những trường hợp này”.

Ngoài ra, Trường ĐH Y Hà Nội còn thu thêm một số khoản thu sự nghiệp khác chưa được quy định như tiền nhập học, tiền thi lại, tiền tổ chức lễ tốt nghiệp để chi phí cho hoạt động này. Tổng số tiền đã thu là gần 3,9 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ yêu cầu chấm dứt ngay việc thu các khoản thu sự nghiệp chưa được Nhà nước quy định.

Đồng thời yêu cầu kiện toàn lãnh đạo một số khoa, phòng, đơn vị, bộ môn còn thiếu vị trí lãnh đạo là cấp trưởng, cấp phó. Trường ĐH Y Hà Nội chỉ đạo Bệnh viện ĐH Y kiện toàn vị trí cấp trưởng, cấp phó của đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và tiêu chuẩn quy định.

TTCP đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên.

Chủ tịch hội đồng trường ĐH Y Dược Cần thơ không đủ tiêu chuẩn về tuổi

Cũng tại kết luận nói trên của TTCP, cơ quan thanh tra đã kết luận về việc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trình Bộ Y tế phê duyệt Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường là GS. TS. Phạm Văn Lình (sinh năm 1955) vốn là nguyên là Hiệu trưởng, sau đó được Bộ trưởng Bộ Y tế đồng ý kéo dài thời gian công tác để trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu khoa học kể từ ngày 20.1.2017.

TTCP kết luận, việc phê duyệt Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược Cần Thơ của Bộ Y Tế không đúng tiêu chuẩn về độ tuổi theo quy định của Luật Giáo dục đại học và trái với ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Ảnh SGGP

TTCP khẳng định, việc trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường không đúng tiêu chuẩn về độ tuổi theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Bộ Y tế phê duyệt Chủ tịch Hội đồng trường nêu trên không đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4180/VPCP-KGVX ngày 25.4.2017 và Điều 11 Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bởi vậy, TTCP kiến nghị Bộ Y tế phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quyết định số 3329/QĐ-BYT ngày 19.7.2017, trong đó có nội dung phê chuẩn Chủ tịch hội đồng trường không đủ tiêu chuẩn về độ tuổi theo quy định.

TTCP nêu rõ: “Trường hợp Thủ tướng không đồng ý thì Bộ Y tế thu hồi, huỷ bỏ Quyết định số 3329, đồng thời chỉ đạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ bầu lại Chủ tịch Hội đồng trường đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành”…

Nam Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.