Đã có hơn 82 triệu người dân tham gia BHYT

BHXH Việt Nam đang tập trung cao độ cho công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh: BHXH
Báo cáo của BHXH Việt nam cho biết tính đến hết tháng 11 vừa qua, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,31 triệu người; BHXH tự nguyện là 253 nghìn người; BH thất nghiệp là 12,24 triệu người; BHYT là 82,38 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,72% dân số.

BHXH Việt cho biết tổng số thu toàn Ngành BHXH trong tháng 11 là 29.758 tỉ đồng. Theo đó, lũy kế hết tháng 11 toàn Ngành thu 294.221 tỉ đồng, đạt 89,2% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH là 201.262 tỉ đồng, thu BH thất nghiệp là 14.297 tỉ đồng, thu BHYT là 78.660 tỉ đồng.

Toàn Ngành BHXH đã giải quyết 10.717 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 68.016 người hưởng trợ cấp 1 lần; 896.101 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 11 tháng đầu năm đã giải quyết 112.782 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 743.418 người hưởng trợ cấp 1 lần; 9.042.477 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Cả nước có khoảng 14,59 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Lũy kế 11 tháng đầu năm có 161,143 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

Ngành BHXH cũng phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 62.087 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.966 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 11 tháng đầu năm, giải quyết cho 710.380 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 35.032 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Toàn Ngành thực hiện chi 25.560 tỉ đồng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Lũy kế đến hết tháng 11, số chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp toàn Ngành là 278.550 tỉ đồng, đạt 94,62% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn ngân sách 41.562 tỉ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 139.729 tỉ đồng, chi Quỹ BH thất nghiệp 8.277 tỉ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT 88.781 tỉ đồng.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.