Cảnh cáo và khiển trách một số cán bộ trong vụ Trịnh Xuân Thanh

Nguyên Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Lưu Hải (nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương) và ông Huỳnh Minh Chắc (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang), kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Thăng (Thứ trưởng Bộ Nội vụ).

Ngày 8.12, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh và kết luận như sau:

Ông Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương đã thiếu trách nhiệm khi ký ban hành công văn của Ban tổ chức Trung ương về việc được tăng thêm chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 có nội dung trái với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có khuyết điểm trong việc ký công văn trả lời Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện quy trình nhân sự tăng thêm một cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Trịnh Xuân Thanh.

Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc đề nghị, tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công Thương về tỉnh Hậu Giang để giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với Trịnh Xuân Thanh.

Kết luận nêu rõ, những vi phạm, khuyết điểm của các cán bộ nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc và tạo dư luận xấu trong xã hội.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư thống nhất rất cao (100% bằng phiếu kín) đã quyết định:

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Lưu Hải và ông Huỳnh Minh Chắc, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Thăng.

Hoàng Long


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.