Chiều nay 22.10, Quốc hội trình nhân sự bầu Chủ tịch nước

Chiều nay, Quốc hội sẽ trình nhân sự bầu Chủ tịch nước - Ảnh: Quochoi.vn
Theo chương trình nghị sự chiều nay 22.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

>> Giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

>> Sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội (QH) khoá XIV được thông qua trong phiên họp trù bị sáng nay 22.10, vào cuối phiên họp chiều nay 22.10, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước.

Tiếp đó, vào sáng 23.10, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Cũng trong sáng 23.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Đồng thời sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu trong sáng 23.10.

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu. Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Tại buổi làm việc sáng 23.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đối với ông Trương Minh Tuấn. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn.

Từ 15 giờ chiều 23.10, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước tuyên thệ.

Sau đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn.

Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT bằng bỏ phiếu kín, sau đó Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT để Quốc hội thảo luận ở Đoàn.

Sáng 24.10, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT bằng bỏ phiếu kín. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT.

Nam Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.