Cà Mau: Hơn 70 trường hợp được bổ nhiệm không đúng quy định

Nhiều trường hợp bổ nhiệm không đúng quy định ở Cà Mau - Ảnh minh họa
Trong vòng 6 năm, Cà Mau có hàng chục trường hợp bổ nhiệm không đúng quy định tại thời điểm bổ nhiệm.

UBND tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về việc bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng cho Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tổng số công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (từ ngày 1.6.2012 đến ngày 30.6.2018) là 1.687 trường hợp.

Riêng năm 2018, có 94 trường hợp, trong đó, bổ nhiệm là 21 trường hợp; bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ là 64 trường hợp; điều động, bổ nhiệm là 9 trường hợp.

Đặc biệt, có 77 trường hợp bổ nhiệm không đúng quy định (tại thời điểm bổ nhiệm). Cụ thể, 1 trường hợp bổ nhiệm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy định (thiếu quản lý nhà nước, ngoại ngữ hoặc tin học); 8 trường hợp vượt số lượng cấp phó so với quy định; 3 trường hợp không đảm bảo quy trình; 6 trường hợp được bổ nhiệm khi chưa có trong danh sách quy hoạch được phê duyệt.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, đối với những trường hợp bổ nhiệm không đúng quy trình và không có quy hoạch, tỉnh đã hủy quyết định bổ nhiệm. Còn những trường hợp bổ nhiệm không đảm bảo tiêu chuẩn, đến nay, một số trường hợp đã nghỉ hưu, thôi việc hoặc đã học tập bổ sung, đảm bảo đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định.

Hàm Yên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.