BHXH tập huấn nâng cao đạo đức, kỹ năng ứng xử cho cán bộ

Bảo hiểm Xã hội luôn đảm bảo chi trả đầy đủ cho người tham gia BHXH - Ảnh: Internet
Ngày 10-11.11, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao đạo đức công vụ và kỹ năng ứng xử cho công chức, viên chức, người lao động thuộc BHXH TP.Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Lê Hùng Sơn đánh giá, trong những năm qua, BHXH TP.Hà Nội đã triển khai hiệu quả những chỉ đạo, yêu cầu của BHXH Việt Nam về thực hiện đạo đức công vụ, kỹ năng ứng xử trong đơn vị. Tuy nhiên, với những yêu cầu mới từ thực tế và những thay đổi, cải cách trong hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đòi hỏi việc thực hiện công vụ, quy tắc ứng xử của ngành BHXH ngày càng cao hơn.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Hùng Sơn phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, đặt ra mục tiêu xây dựng chính sách BHXH đa tầng, linh hoạt hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; ngành BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, mang lại sự hài lòng cho người dân, ông Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc BHXH TP.Hà Nội cần nêu cao đạo đức công vụ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, sự liêm chính và trách nhiệm của công chức, viên chức góp phần nêu cao đạo đức công chức, viên chức ngành BHXH. Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung tại Quyết định số 889/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam.

Theo đó, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam hướng đến mục tiêu xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp; chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức ngành BHXH từ hành chính sang phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức, doanh nghiệp. Bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của công chức, viên chức, góp phần nêu cao đạo đức công chức, viên chức ngành BHXH. Thực hiện công khai quy tắc ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội của công chức, viên chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng... Căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi công chức, viên chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để người dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, quy tắc ứng xử quy định, công chức, viên chức và người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong các hoạt động ngoài xã hội phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, các quy định về quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức, những việc công chức, viên chức không được làm quy định trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định pháp luật khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Giám đốc BHXH TP.Hà Nội - Nguyễn Đức Hòa cho biết: "Hà Nội với đặc thù là trung tâm kinh tế - chính trị cả nước, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thủ đô là một công việc rất nặng nề và đòi hỏi mỗi cán bộ BHXH cần có những kỹ năng ứng xử, đạo đức công vụ tốt, chịu được áp lực, linh hoạt, mềm dẻo trong mọi tình huống để tiếp đón, phục vụ tốt người tham gia BHXH, BHYT.

Hội nghị tập huấn là dịp để cán bộ, công chức, viên chức của BHXH TP.Hà Nội học tập, trau dồi, trang bị các kỹ năng trong ứng xử, giải quyết công việc được văn minh, kịp thời, hiệu quả, hướng tới mục tiêu đạt trên 90% sự hài lòng của người dân vào năm 2030".

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.