Lý do được Cục thuế TP.HCM nêu trong công văn là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Meinhardt Việt Nam đang nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Do vậy, Cục thuế TP.HCM đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM thực hiện biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Meinhardt Việt Nam.

Trong công văn, Cục thuế TP.HCM cũng nêu rõ, tổng số tiền công ty này còn nợ ngành thuế là gần 22,688 tỉ đồng. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản (23.10) đề nghị cưỡng chế này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập hoạt động, giấy phép hành nghề của Công ty Meinhardt hoặc thông báo cho cơ quan thuế về lý do không thu hồi.

Dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được UBND TP.HCM ký kết với Công ty Trung Nam BT 1547 theo hình thức BT, có kinh phí hơn 9.926 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành sau 36 tháng (tháng 6.2019). Tới nay dự án đã hoàn thành 72% khối lượng.

Hiện dự án tạm dừng năm tháng nay vì các khuyến cáo của Liên danh tư vấn giám sát hợp đồng (đại diện là Công ty Meinhardt) với chủ đầu tư khiến việc giải ngân bị đình trệ.

theo PL TP.HCM

P.V