Chiều 22.10, ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đã trình bày Thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016 - 2020; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017.

Theo báo cáo này, Chính phủ xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019 tăng 3,9% so với ước thực hiện năm 2018 là mức tăng tương đối thấp so với mấy năm gần đây.

Báo cáo đã đưa ra đánh giá về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018.

Trong đó chú trọng vào những vấn đề như: Đánh giá tình hình thu, chi ngân sách; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; cân đối ngân sách.

Báo cáo cũng đưa ra đánh giá về dự toán ngân sách năm 2019 và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019.

Đáng chú ý, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cơ bản nhất trí với đề nghị của Chính phủ từ năm 2019 đưa 32% tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà (từ năm 2018 trở về trước đầu tư trở lại cho PVN) và 30% lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Vietel vào ngân sách Trung ương.

Năm 2017, Viettel đạt tổng doanh thu 250.800 tỷ đồng, tăng trưởng 9,4% so với năm 2016. Tổng lợi nhuận năm 2017 của Viettel đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng 12%.

Theo Lao động