Báo cáo của Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2017 gửi tới Quốc hội mới đây cho biết, tổng tài sản của 526 doanh nghiệp nhà nước đến hết năm tài chính 2017 đạt hơn 3 triệu tỉ đồng. Trong đó, các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con đạt 2.776.384 tỉ đồng; còn lại trên 239.000 tỉ đồng thuộc về số công ty TNHH MTV.

Đáng chú ý, báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty cho thấy tổng số nợ phải trả lên tới trên 1,5 triệu tỉ đồng, tăng 1,3% so với con số thực hiện năm 2016. Số nợ này chiếm đến 56,5% tổng nguồn vốn của các tập đoàn, tổng công ty.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2016 là 1,25 lần. Trong đó, 20 tập đoàn, tổng công ty có tỉ lệ nợ phải trả/vốn chủ đầu tư lớn hơn 3 lần, thậm chí lên hàng chục lần. Ví dụ như: Tổng công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân 45,56 lần; Tổng công ty TNHH MTV Duyên Hải 23,69 lần, Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc (VEC) 8,07 lần...

Một số đơn vị có số nợ vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng tương đối lớn như: Tập đoàn Dầu khí (146.585 tỉ đồng); Tập đoàn Điện lực (132.071 tỉ đồng); Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (48.648 tỉ đồng); Tập đoàn Viễn thông Quân đội (43.485 tỉ đồng); Tập đoàn Hóa chất (28.417 tỉ đồng); Tổng công ty Công nghiệp Xi măng (12.843 tỉ đồng); Tập đoàn Công nghiệp Cao su (10.307 tỉ đồng)...

Báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty, tổng doanh thu đạt 1.455.921 tỉ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 154.569 tỉ đồng, tăng 27% so với thực hiện năm 2016. Các tập đoàn, tổng công ty có lợi nhuận kế toán trước thuế đạt cao trên 2.000 tỉ đồng vẫn chủ yếu ở những đơn vị có quy mô lớn.

Báo cáo đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế, chưa tương xứng với nguồn lực nhà nước đầu tư; một số dự án của doanh nghiệp nhà nước còn thua lỗ, thất thoát vốn lớn. Việc thực hiện cơ chế xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra sai phạm cũng như việc xử lý các hành vi vi phạm về giám sát, đánh giá chưa đầy đủ, nghiêm túc.

Tuyết Nhung