Cụ thể, đơn giá đất ở mặt tiền đường Lê Văn Việt từ Lã Xuân Oai đến cầu Bến Nọc hơn 15 triệu đồng/m2, vị trí hẻm đoạn đường này có giá từ 5.410.000 đồng/m2 đến 10.580.000 đồng/m2. Trong khi đó, mặt tiền đường Lê Văn Việt từ cầu Bến Nọc đến ngã ba Mỹ Thành là 12.612.000 đồng/m2, vị trí hẻm đoạn đường này có giá từ 4.447.000 đồng/m2 đến 7.064.000 đồng/m2.

Mặt tiền đường Man Thiện được phê duyệt gần 10 triệu đồng/m2, vị trí hẻm đường này có giá từ 3.484.000 đồng/m2đến 7.053.000 đồng/m2; mặt tiền đường xa lộ Hà Nội từ ngã tư Thủ Đức đến Nghĩa trang Liệt sĩ hơn 10 triệu đồng/m2.

Mặt tiền đường Bưng Ông Thoàn được điều chỉnh là 6.700.000 triệu đồng/m2, vị trí hẻm đường này có giá từ 2.395.000 đồng/m2 đến 3.716.000 đồng/m2. Mặt tiền đường Lã Xuân Oai là 7.900.000 đồng/m2, vị trí hẻm đường này có giá gần 2.900.000 đồng/m2 và mặt tiền đường Bưng Sáu Xã gần 6 triệu đồng/m2.

Đối với đất nông nghiệp, giá đất trồng cây lâu năm từ 833.000 đồng/m2 đến 1.100.000 đồng/m2 tùy vị trí. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản từ 706.000 đồng/m2 đến 919.000 đồng/m2.

Đơn giá nền đất tái định cư tại khu Cây Dầu 1 là 3.035.000 đồng/m2, tại khu Cây Dầu 2 từ 4.799.000 đồng/m2 đến 4.940.000 đồng/m2 . Tại khu Phước Thiện từ 2.905.000 đồng/m2 đến 3.191.000 đồng/m2, khu Kiến Á từ 3.035.000 đồng/m2 đến 3.201.000 đồng/m2 . Khu Man Thiện từ 7.317.000 đồng/m2 đến 15.101.000 đồng/m2.

Phan Diệu