Ngày 13.10, thông tin từ UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT-DL thị xã Hồng Lĩnh đối với ông Trần Ngọc Châu.

Quyết định số 1609/QĐ-UBND của UBND thị xã Hồng Lĩnh nêu rõ ông Trần Ngọc Châu đã vi phạm luật cán bộ, công chức, viên chức, quy định trách nhiệm nêu gương người đứng đầu; có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của nhân viên, làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, tổ chức Đảng và ngành văn hóa thị xã Hồng Lĩnh, gây dư luận không tốt về hình ảnh người cán bộ, đảng viên.

Trước đó, ngày 24.7, do mâu thuẫn cá nhân, ông Châu đã đánh chị N.T.N. là viên chức hiện đang công tại Trung tâm VH-TT-TT-DL thị xã Hồng Lĩnh khiến chị N. phải nhập viện.

Ngày 6.9, Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Hồng Lĩnh cũng đã ban hành quyết định số 401-QĐ/ThU thi hành xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành chi bộ văn hóa đối với ông Trần Ngọc Châu, Bí thư chi bộ văn hóa, Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT-DL thị xã Hồng Lĩnh.

Quang Cường