Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) vừa phát đi thông báo, Hội đồng đã quyết định triển khai đợt xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư theo tiêu chuẩn mới vào đầu năm 2019. Do đó, sẽ không có đợt xét công nhận vào cuối năm 2018 như những năm trước đó.

Quyết định trên HĐCDGSNN đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ GD-ĐT soạn thảo quy chế tổ chức, hoạt động của HĐGS các cấp; kiện toàn HĐGSNN, HĐGS ngành/liên ngành; hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thành lập HĐGS cơ sở và lên kế hoạch triển khai xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS đợt sắp tới.

Căn cứ vào quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS); thủ tục hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS thay thế các Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg.

Tú Viên