Trước khi bị bắt, ông Chiến bị cơ quan điều tra phát hiện dùng con dấu của UBND xã đóng vào một số giấy tờ đất đai để giúp người dân hợp thức hóa hồ sơ địa chính.

Tuy nhiên, chữ ký của ông Chiến thể hiện trên hồ sơ giai đoạn làm Phó chủ tịch UBND xã Bãi Thơm (1999-2012), nhưng con dấu đóng lên thì là mẫu mới sau này, nên vụ việc bị bại lộ.

Theo đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an H.Phú Quốc, ông Chiến từng làm Phó chủ tịch UBND xã Bãi Thơm. Năm 2012, cán bộ này bị bãi nhiệm chức Phó chủ tịch và sau đó làm cán bộ xã.

Hàm Yên