4 người bị xử phạt cùng với mức 20 triệu đồng, là Cheng ShiJian, Cheng ShuangHu, Tong Yang Zhen, Tong XiaoLong. Cả 4 đã sử dụng thị thực rời, ký hiệu DL (du lịch) nhưng lại tham gia làm việc tại Nhà máy Xử lý chất thải rắn.

Nhà máy xử lý chất thải rắn này do 1 công ty của Trung Quốc đầu tư xây dựng tại Cần Thơ với tổng diện tích 5,3ha, dự án có tổng mức đầu tư 47 triệu USD (khoảng 1.050 tỉ đồng).

Theo công suất dự tính, nhà máy có thể xử lý 400 tấn rác thải sinh hoạt/ngày và có thể phát điện khoảng 150.000 Kwh. Hiện nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành 100%, một số khác cũng hoàn thành 80-90%, dự kiến đi vào vận hành thử trong 2 tháng, từ tháng 9 tới.

Hành vi của 4 người này đã vi phạm về việc người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Thanh Huỳnh