>> Cùng chung tay vì một Hành trình vĩ đại

Theo ông Phạm Văn Hạnh - Giám đốc Thư viện tỉnh Lào Cai, việc tặng sách quý đổi đời của Tập đoàn Trung Nguyên Legend rất phù hợp với mục tiêu nâng cao văn hóa đọc mà Nhà nước đang hướng đến. Bởi lẽ, văn hóa đọc là một trong những động lực thúc đẩy sự hình thành nên con người mới, những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại - xã hội dựa trên nền tảng của nền kinh tế tri thức.

Văn hóa đọc còn góp phần định hướng đọc cho mọi người dân, để họ có thể tiếp cận được với thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích nhất cho cuộc sống của mình. Đồng thời, đọc sách còn giúp cho mỗi cá nhân có một cuộc sống trí tuệ hơn, đẹp đẽ, ý nghĩa, hạnh phúc và hài hòa hơn. Chính vì vậy, nguồn sách mà Tập đoàn Trung Nguyên Legend trao tặng sẽ nhằm nâng cao trí thức cho thanh niên Lào Cao. Việc làm này rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm với xã hội mà nhiều năm qua Trung Nguyên đã phụng sự.

P.V