Theo đó điểm trúng tuyển diện có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương vào các ngành sư phạm tiếng Anh là từ 7,5 trở lên và điểm trung bình học bạ từng môn học từ 6,0 trở lên. Ngành ngôn ngữ Anh điểm IELTS từ 6,5 trở lên và điểm trung bình học bạ từng môn học từ 6,0 trở lên. Điểm trúng tuyển diện có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương vào các ngành đào tạo chất lượng cao dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh từ 5,5 trở lên và điểm trung bình học bạ từng môn học từ 6,0 trở lên.

Điểm chuẩn các ngành theo từng diện xét tuyển vào trường như sau:

Tú Viên