Một phân tử là hạt nhỏ nhất của một chất và thể hiện tính chất hóa học của nó. Những phân tử tạo nên cao su được kết nối thành các chuỗi dài và bện chặt vào nhau như một tấm lưới, vì thế quả bóng có thể căng ra khi được thổi lên.

Nếu bạn dùng que đâm vào phần căng của quả bóng, chuỗi phân tử này bị phá vỡ và quả bóng sẽ nổ. Tuy nhiên, nếu bạn đâm một cách chậm rãi ở những điểm bóng không bị kéo quá căng, chuỗi phân tử chỉ bị tách ra không đáng kể và cho phép que đi xuyên qua mà bóng không nổ.

Nguồn video: NAOOKA