Tại phiên họp này, Chủ tịch TP.Hà Nội kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành tháo gỡ các thủ tục, quy trình về thuê các dịch vụ công nghệ thông tin (đường truyền, phần mềm dịch vụ công trực tuyến…). Chính phủ sớm có hướng dẫn, tháo gỡ các quy định về kết nối, chia sẻ các dữ liệu giữa các tỉnh, thành phố với các bộ, ban, ngành.

“Đề xuất Chính phủ cho TP.Hà Nội được thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp chia sẻ các dữ liệu dân cư đối với các ngành như ngân hàng, công chứng và một số các lĩnh vực khác. Và nếu được đồng ý mỗi năm, thành phố trước mắt sẽ thu được trên 300 tỉ đồng”, ông Chung cho hay.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn TP.Hà Nội. Đây là tập hợp thông tin cơ bản về công dân Việt Nam được xây dựng, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng qua các phương tiện điện tử.

Hệ cơ sở dữ liệu này được xây dựng thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân.

Bộ Tài chính cũng đã dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dự thảo đề xuất mức thu phí khai thác dữ liệu tổng hợp dân cư như sau: báo cáo thống kê tổng hợp dữ liệu dân cư cấp tỉnh, thành phố, mức phí là 250.000 đồng/báo cáo; báo cáo thống kê tổng hợp dữ liệu dân cư cấp quận, huyện có mức phí 200.000 đồng/báo cáo; báo cáo thống kê tổng hợp dữ liệu dân cư cấp xã, phường, thị trấn có mức phí 150.000 đồng/báo cáo.

Đối với khai thác dữ liệu chi tiết dân cư, mức phí là 800 đồng cho mỗi một thông tin về công dân.

Căn cứ vào nhu cầu khai thác chi tiết dữ liệu dân cư, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ quyết định và cho phép các tổ chức, cá nhân khai thác số lượng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo bí mật đời tư của công dân.

Trong đó: Thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xác định gồm 15 thông tin cơ bản theo quy định tại khoản 1 điều 9 Luật Căn cước công dân ngày 20.11.2014; dịch vụ xác minh nhân thân có mức phí 10.000 đồng/bản.

Tổ chức thu phí gồm: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) - Tổng cục Cảnh sát; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công an các quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tổ chức thu phí được để lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc cung cấp dịch vụ và thu phí. Số tiền phí được để lại được quản lý và sử dụng theo quy định tại điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Lam Thanh