Nhưng nhà tôi ở cùng ngõ với gia đình nhà văn Vũ Trọng Phụng nên tôi vẫn có mối liên hệ khăng khít với gia đình ông và có nhiều kỷ niệm mà cho đến bây giờ tôi không bao giờ quên...