Theo trang web EurekAlert, các nhà khoa học thuộc Đại học Witwatersrand, Nam Phi, đã giải mã được bộ gien của một trong những dạng sống đa bào đơn giản nhất - tảo xanh Tetrabaena socialis, chỉ bao gồm có 4 tế bào. Điều này cho phép xác định các cơ chế di truyền góp phần vào sự xuất hiện đa bào. Bài báo của các nhà sinh học được công bố trên tạp chí Molecular Biology and Evolution.

Các nhà khoa học so sánh bộ gien của tảo với ADN một loài liên quan, chỉ bao gồm một tế bào. Việc giải mã toàn bộ ADN của tảo cho phép xác định sự khác biệt trong cái gọi là con đường ubiquitin proteasomal (the ubiquitin proteasomal pathway (UPP). Họ đã xác định được đây là một quá trình đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá của đa bào.

Theo các nhà sinh vật học, trong lịch sử sự sống trên Trái đất, đa bào đã phát triển độc lập, ít nhất 25 lần. Các dòng khác nhau của sinh vật sống có thể có cơ chế chung chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện phức tạp, nhưng các gien trong từng trường hợp đều độc đáo.

Ở tảo Tetrabaena socialis, các gien đóng góp vào sự phân chia tế bào gấp đôi, ở tảo đa bào cùng họ, các gien giúp vào việc phân chia tế bào 12 lần.

Vũ Trung Hương