Trao đổi với báo chí ngày 4.1, bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng ban Thanh tra Pháp chế TKV khẳng định: TKV không có sai phạm với số tiền lớn lên đến 15.000 tỉ đồng. Theo bà, số tiền 14.882,409 tỉ đồng TTCP nêu trong Kết luận là “cần kiến nghị xử lý”, chưa kết luận là “sai phạm” đối với toàn bộ số tiền này. Trong số 14.882,409 tỉ đồng có nhiều khoản tại Công văn số 2618/VPCP-VI Phó Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các Bộ Ngành và TKV chủ trì xử lý, bao gồm:

Chuyển Bộ Công Thương chủ trì xử lý 8.320,851 tỉ đồng, gồm: Lỗ chênh lệch tỷ giá của Tổng công ty Điện lực chưa được tính trong giá bán điện theo Thông tư số 41/2010/TT-BCT ngày 14.12.2010 của Bộ Công Thương: 3.311,611 tỉ đồng TTCP có ý kiến là đúng. Hiện nay, TKV vẫn chưa được xử lý, dẫn đến phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tại Tổng công ty Điện lực.

Tính toán khối lượng đất đá vận chuyển trong khai thác lộ thiên 4.597,58 tỉ đồng: TKV thực hiện theo quy định chuyên ngành khai thác mỏ lộ thiên trong khi TTCP lại tính theo một cách khác không thống nhất về phương pháp và thông số tính toán (một phần lấy theo chuyên ngành khai thác lộ thiên, còn một phần lại lấy theo chuyên ngành xây dựng).

Chênh lệch khối lượng nghiệm thu vận chuyển đất đá tính theo đăng kiểm xe thuê ngoài là 347,622 tỉ đồng; Tính lại số trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi của Tổng công ty Khoáng sản là 64,041 tỉ đồng.

Bà Tuyết cho biết các nội dung này, Bộ Công Thương đã có công văn gửi TTCP thống nhất cách xác định của TKV là có cơ sở. Đối với việc chuyển Bộ Tài chính chủ trì xử lý 123,968 tỉ đồng, bà Tuyết nói rằng Bộ Tài chính đã có công văn gửi TTCP nêu rõ việc thực hiện của TKV có cơ sở, đề nghị TTCP không kiến nghị xử lý số tiền 123,968 tỉ đồng...

Theo Trưởng ban Thanh tra Pháp chế TKV, TTCP kiến nghị đối với Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan điều tra tiếp nhận hồ sơ xem xét, điều tra để xử lý trách nhiệm đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bao gồm: Các khoản công nợ phải thu Công ty CP Xi măng Hữu Nghị, Công ty CP Xi măng Hà Giang, Công ty CP Bình Nguyên Đăk Nông (tổng số tiền là 30,106 tỉ đồng);

Các dự án đầu tư tại Lào và Campuchia; Các khoản đầu tư của Tập đoàn tại Công ty CP Vận tải thuỷ, Công ty CP Đóng tàu Sông Ninh, Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa; Khoản bảo lãnh của Công ty Kim Loại màu Thái Nguyên tại Ngân hàng Eximbank Thái Lan phát sinh từ năm 2001; Nghiệm thu vận chuyển đất đá TTCP tính theo đăng kiểm tải trọng xe mà không tính theo đo đạc trắc địa như báo cáo của TKV đối với hoạt động khai thác mỏ lộ thiên.

"Trong các vụ việc TTCP có ý kiến chuyển sang Cơ quan điều tra xem xét, một số vụ việc là rủi ro phát sinh trong hoạt động doanh nghiệp và hoạt động khảo sát thăm dò khoáng sản, một số vụ việc TKV đã thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, một số vụ việc đã được cơ quan pháp luật có thẩm quyền xử lý", bà Tuyết nói.

Sau khi có Kết luận TTCP, bà Tuyết cho biết Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/ĐU về việc thực hiện Kết luận số 2810/KL-TTCP, theo đó quyết nghị và giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo Kết luận TTCP, đồng thời tập trung báo cáo, giải trình những vấn đề mà Tập đoàn chưa đồng thuận với Kết luận TTCP, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với những kiến nghị của TTCP có cơ sở pháp lý và phù hợp với thực tiễn nêu trong Kết luận TTCP, Tập thể HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành nghiêm túc nhận trách nhiệm và chịu mọi hình thức xử lý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Tuyết Nhung