Tổng cục Thuế vừa ra quyết định xử lý kết quả thanh tra chấp hành thuế của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS - sàn HOSE). Theo kết luận của Tổng cục Thuế, trong quá trình thực hiện, GAS đã để phát sinh một số nghiệp vụ chưa đúng, dẫn đến phát sinh các nghĩa vụ nộp thuế.

Theo đó, tổng số tiền truy thu thuế mà doanh nghiệp này phải nộp phát sinh thêm và các khoản xử lý hành chính theo quy định do chậm nộp là gần 106 tỉ đồng. Trong tổng số tiền phạt gần 106 tỉ đồng này, có 82,6 tỉ đồng truy thu thuế (trong đó bao gồm kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng gần 1,4 tỉ đồng; tính thiếu thuế nhà thầu nước ngoài gần 345 triệu đồng; thiếu thuế thu nhập cá nhân hơn 510 triệu đồng và gần 80,4 tỉ đồng tính thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp)

Đối với phần xử lý vi phạm hành chính về thuế, tính từ số tiền thu thuế phải nộp tăng thêm, số tiền phạt hành chính và lãi chậm nộp hơn 23,3 tỉ đồng.

Sau khi nhận quyết định từ Tổng cục Thuế, lãnh đạo GAS cho biết sẽ tiến hành rà soát lại các văn bản, chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành nhằm đảm bảo việc hạch toán, ghi nhận chi phí đúng kỳ, đúng chế độ.

GAS hiện đang niêm yết hơn 1,9 tỉ CP trên sàn HOSE. Giá tham chiếu của GAS trong phiên giao dịch đầu năm mới 2018 là 97.400 đồng/CP.

Đơn vị này là một trong những doanh nghiệp dầu khí nằm trong kế hoạch thoái vốn nhà nước trong năm 2018. Theo kế hoạch, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại GAS từ 95,8% xuống còn 65% trong 2 năm 2018-2019.

Năm 2017, GAS đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu hợp nhất gần 51.500 tỉ đồng (giảm khoảng 16% so với thực hiện năm 2016); mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2017 là hơn 5.200 tỉ đồng (giảm khoảng 27% so với thực hiện năm 2016).

Tuyết Nhung