Ngày 2.1, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2018.

Năm 2018, TP.HCM tập trung triển khai cơ chế đặc thù

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017 vẫn tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả mang tính toàn diện góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần tập trung nỗ lực, khắc phục cải thiện. Trong năm 2017, TP.HCM đã hoàn thành đạt và vượt 16/19 chỉ tiêu của kế hoạch. Ngoài những chỉ tiêu sẽ đánh giá vào năm 2018 về chỉ số cải cách hành chính, còn các chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm nội địa GRDP và thành lập mới doanh nghiệp.

Cơ sở hạ tầng quá tải, ùn tắc giao thông vẫn còn xảy ra, đặc biệt trong giờ cao điểm; tình trạng ngập nước chưa được giải quyết triệt để, nhất là vào thời điểm mưa lớn và triều cường. Tương tự, tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra tại các địa phương; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Sang năm 2018, theo ông Nguyễn Thành Phong, TP.HCM sẽ có nhiều động lực quan trọng để tăng tốc và phát triển khi được Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm chỉ đạo thực hiện các quy trình thủ tục theo quy định để Quốc hội ban hành Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Việc thực hiện chính sách đặc thù phát triển sẽ giúp thành phố nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp

“TP.HCM cũng tập trung phát triển một số kết cấu hạ tầng đồng bộ trọng điểm gắn với chỉnh trang đô thị, kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, thành phố cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến trình xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử”, ông Phong nói.

Mỗi ngày TP.HCM thu 1.200 tỉ đồng tiền ngân sách

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm thông tin trong năm 2018 TP.HCM đặt ra 20 chỉ tiêu quan trọng, trong đó phấn đấu GRDP đạt từ 8,3 - 8,5% (năm 2017 là 8,25%).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng thông tin thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước nên việc giữ và tăng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế là rất vất vả.

Theo ông Nhân, trong năm 2017, nếu trừ Chủ nhật, chỉ tính từ thứ hai đến thứ bảy thì mỗi ngày thành phố phải thu được ngân sách 1.111 tỉ đồng, đóng góp gần 28% tổng thu ngân sách cả nước.

“Năm 2018, Trung ương giao thành phố thu ngân sách nhà nước là 376.780 tỉ đồng, tăng 8,3% so với năm 2017. Như vậy, trừ Chủ nhật thì mỗi ngày thành phố thu hơn 1.200 tỉ đồng. Nếu tính từ dưới lên thì thành phố thu ngân sách bằng 45 tỉnh. Trách nhiệm đóng góp cho ngân sách của chúng ta là rất lớn”, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định.

Trong khi đó, đề cập đến việc triển khai nghị quyết về cơ chế đặc thù, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Phạm Thị Hồng Hà cho hay trong năm 2018, ngành tài chính thành phố sẽ tập trung rà soát tình hình thực tế, nghiên cứu và đề xuất UBND TP.HCM đề án thực hiện các loại phí, lệ phí chưa có trong danh mục phí, lệ phí. Song song đó, thành phố cũng triển khai đề án tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí trong danh mục phí, lệ phí để trình HĐND TP.HCM xem xét, quyết định.

TP.HCM còn phối hợp với các bộ ngành trung ương rà soát, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan trung ương quản lý trên địa bàn TP.HCM để đề xuất Chính phủ phương án xử lý tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Liên quan đến việc cải thiện thu nhập cho cán bộ công chức, đại diện Sở Tài chính sẽ xây dựng đề án thực hiện và sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương, chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên nguyên tắc xây dựng lộ trình mức chi trả tăng thêm cho từng đối tượng trong giai đoạn 2018 - 2020 phù hợp khả năng cân đối ngân sách của thành phố.

Phan Diệu