Theo đó, tại vị trí 1, mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ cầu Khánh Hội đến Lê Văn Linh, hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) là 3,86 lần. Trong khi đó, vị trí 2 ở mặt tiền đường Hoàng Diệu đoạn từ Cảng Sài Gòn đến Nguyễn Tất Thành là 4,68 lần. Còn vị trí 3 ở đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ cầu Khánh Hội đến Lê Văn Linh là 3,20 lần; vị trí 4 đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ cầu Khánh Hội đến Lê Văn Linh là 3,41 lần.

UBND TP.HCM còn phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Lê Cơ, phường An Lạc, quận Bình Tân. Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất ở đường Kinh Dương Vương vị trí tiếp giáp hai mặt tiền đường là 4,020; đường Kinh Dương Vương là 3,655; đường Lê Cơ từ 4,447 đến 4,521 tùy theo vị trí. Đối với đất sản xuất, kinh doanh trên đường Kinh Dương Vương tiếp giáp hai mặt tiền đường, hệ số điều chỉnh giá đất là 4,447 và trên đường Lê Cơ là 3,424. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm là 20,195.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ của dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng kênh Hàng Bàng giai đoạn 2 trên địa bàn quận 6. Ở đường Phan Văn Khỏe đoạn Ngô Nhân Tịnh - Mai Xuân Thưởng phường 2, hệ số điều chỉnh giá đất là 3,344. Trong khi đó, đường Bãi Sậy đoạn Ngô Nhân Tịnh - Bình Tiên phường 1 là 3,367. Đường Chu Văn An đoạn Lê Quang Sung - Bãi Sậy, phường 2, hệ số điều chỉnh giá đất là 3,170. Vị trí tiếp giáp 2 mặt tiền đường Phạm Đình Hổ - Phan Văn Khỏe và Phạm Đình Hổ - Bãi Sậy phường 1 và 2 là 3,508. Vị trí tiếp giáp 2 mặt tiền đường Chu Văn An - Phan Văn Khỏe và Chu Văn An - Bãi Sậy phường 1 và 2 là 3,438.

Cạnh đó, đường Phan Văn Khỏe và mặt hẻm xi măng, độ rộng dưới 3 m đường Phan Văn Khỏe đoạn Ngô Nhân Tịnh - Mai Xuân Thưởng, phường 2, hệ số điều chỉnh giá đất là 3,488. Vị trí đường Bãi Sậy và mặt hẻm đường Bãi Sậy, hẻm xi măng, độ rộng dưới 3 m đoạn Ngô Nhân Tịnh - Mai Xuân Thưởng, phường 1 là 3,526. Còn vị trí đường Bãi Sậy, hẻm xi măng, độ sâu dưới 100 m đoạn Ngô Nhân Tịnh - Bình Tiên phường 1 là 3,690.

Phan Diệu