Dịch vụ mới Lions 360 cho phép các du khách có thể tiếp cận thật gần với bầy sư tử. Theo đó, khách tham quan sẽ đứng trong một cái lồng được làm bằng kính và thép để quan sát những con sư tử. Họ cũng có thể cho sư tử ăn từ trong lồng bằng một dụng cụ để gắp thịt.

Theo người đứng đầu vườn thú, dịch vụ ngắm sư tử từ trong lồng được lấy cảm hứng từ hoạt động lặn trong lồng với cá mập. Lãnh đạo vườn thú hy vọng Lions 360 sẽ giúp họ duy trì công tác bảo tồn động vật, đồng thời thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người đối với các con vật.

Nguồn video: YouTube