Đón Chủ tịch Tập Cận Bình và đoàn tùy tùng có Bộ trưởng Bộ Thông tin -Truyền thông Trương Minh Tuấn, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Chùm ảnh do Một Thế Giới ghi lại:

Máy bay chở Chủ tịch Tập Cận Bình đáp xuống sân bay Đà Nẵng - Ảnh: Lê Đình Dũng

Ông Tập không sử dụng xe riêng mà dùng xe của BTC APEC 2017 để di chuyển từ sân bay tới hội nghị - Ảnh: Lê Đình Dũng

Ông Tập bước ra cửa máy bay - Ảnh: Lê Đình Dũng

Chủ tịch Tập bắt tay, chào xã giao đoàn đón và duyệt đội tiêu binh danh dự - Ảnh: Lê Đình Dũng

Chủ tịch Tập chào các quan chức Việt Nam trước khi lên xe - Ảnh: Lê Đình Dũng

Ông Tập chào người dân Việt Nam - Ảnh: Lê Đình Dũng

Và bước lên xe do BTC APEC bố trí để đến hội nghị - Ảnh: Lê Đình Dũng

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn vẫy chào đoàn ông Tập tại sân bay - Ảnh: Lê Đình Dũng

Lê Đình Dũng