Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) mới đây đã công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên với hàng loạt khoản mục thay đổi đáng kể so với báo cáo tự lập. Đáng chú ý, sau kiểm toán, nguồn thu tài chính và phần lãi trong công ty liên kết giảm mạnh khiến lợi nhuận của ACV "bốc hơi" 381,6 tỉ đồng so với báo cáo tự lập.

Lý giải về khoản lãi bị hụt thu này, ACV cho biết do đơn vị kiểm toán cập nhật các bút toán điều chỉnh liên quan đến doanh thu, chi phí (bao gồm cả phân loại doanh thu, chi phí khu bay) của Kiểm toán Nhà nước năm 2016 có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán điều chỉnh các khoản doanh thu hoạt động tài chính như: giảm 107 tỉ đồng cổ tức lợi nhuận được chia từ các công ty liên doanh, liên kết khi lập báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu cho các khoản đầu tư này.

Đơn vị cũng điều chỉnh giảm doanh thu từ việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Tân Sơn Nhất với số tiền là 8 tỉ đồng trong tháng 1.2017; giảm phần cổ tức được chia từ công ty liên kết với số tiền là 19 tỉ đồng do Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn thông báo thanh toán cổ tức bằng tiền nhưng sau đó chuyển sang phương thức thanh toán bằng cổ tức.

Bên cạnh đó là việc giảm phần cổ tức từ các công ty con và các khoản đầu tư khác của năm trước vào giá trị đầu tư vào các công ty con và công ty khác, thay vì ghi nhận là thu nhập tài chính của 6 tháng đầu năm 2017 với số tiền là 9 tỉ đồng.

Đơn vị kiểm toán cũng điều chỉnh chi phí tài chính do hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào công ty liên kết của Công ty Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất 9,2 tỉ đồng đã ghi nhận trong năm 2016, nhưng đã không còn là công ty liên kết trong năm 2017 do đã thoái vốn trong 6 tháng đầu năm 2017.

Đơn vị kiểm toán còn điều chỉnh khoản thuế thu nhập doanh nghiệp do thay đổi các chỉ tiêu doanh thu và chi phí; điều chỉnh lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại liên quan đến chênh lệch đánh giá lại của khoản đầu tư vào công ty con, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất mà Tổng công ty đã thoái vốn từ công ty con trở thành công ty liên kết trong 6 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên của ACV ghi nhận lũy kế doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 6.918 tỉ đồng. Trong đó, dịch vụ cất hạ cánh đóng góp khoảng 14% vào tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế còn 1.711 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh được điều chỉnh sẽ tác động không nhỏ đến giá trị tài sản của ACV. Theo đó, tổng tài sản soát xét tăng hơn 520 tỉ đồng do thay đổi giá trị hao mòn luỹ kế của tài sản cố định hữu hình và các khoản đầu tư tài chính dài hạn vào công ty liên doanh, liên kết.

Báo cáo sau kiểm toán ghi nhận phát sinh khoản cổ tức phải trả lên đến 1.306 tỉ đồng, điều này góp phần khiến tổng nợ phải trả của công ty tăng đột biến lên mức 23.079 tỉ đồng.

Trong cả năm nay, ACV dự kiến tổng doanh thu là 13.294 tỉ đồng, tổng chi phí 9.625 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 3.669 tỉ đồng, tỷ lệ trả cổ tức 9%. Tổng chi phí năm 2017 sẽ tăng do chi phí sửa chữa tài sản như nhà ga T1 Nội Bài, sửa chữa sân đậu máy bay Tân Sơn Nhất, duy tu một số công trình xuống cấp. Kế hoạch tài chính này chưa tính đến ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá (ACV chủ yếu có các khoản nợ vay ODA bằng yên Nhật).

Hiện nay, ACV là một trong số doanh nghiệp chủ chốt của ngành hàng không Việt Nam, đảm nhiệm công tác quản lý các sân bay dân dụng. Tổng công ty được thành lập vào đầu năm 2012 khi Bộ Giao thông vận tải quyết định hợp nhất tổng công ty Cảng hàng không Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam nhằm tập trung nguồn lực và giải bài toán nguồn vốn.

Hiện đơn vị này độc quyền kinh doanh, quản lý và vận hành 22 cảng hàng không quốc tế và quốc nội trong cả nước, với 65% doanh thu đến từ bán hàng miễn thuế tại các sân bay.

Tuyết Nhung