Là người con xứ Huế và thường xuyên đồng hành với Báo Thanh Niên trong các hoạt động xã hội từ thiện hàng chục năm nay, rất đau lòng trước những thiệt hại, mất mát mà người dân các tỉnh trải qua cơn bão số 10 phải gánh chịu, chiều 16.9 ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã đến gặp ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và quyết định hỗ trợ cho 4 tỉnh bị thiệt hại nặng nhất. Trong đó Quảng Bình và Hà Tĩnh - 2 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất sau cơn bão - mỗi tỉnh 150 phần quà là tôn lợp nhà (mỗi nhà được hỗ trợ số tôn lạnh màu xanh rêu XR2 tương đương 50m2, trị giá 4 triệu đồng); còn Nghệ An và Quảng Trị mỗi tỉnh 100 phần quà là tôn lợp nhà (mỗi phần quà trị giá 4 triệu đồng). Tổng mái tôn tài trợ cho 4 tỉnh là 500 phần quà tương đương 500 mái tôn, với tổng trị giá 2 tỉ đồng.

Ban Biên Tập Báo Thanh Niên cam kết sẽ nhanh chóng chuyển toàn bộ số tôn trên đến người dân 4 tỉnh trong thời gian sớm nhất và tiến hành trao tận tay cho người dân vùng bão miền Trung đang rất cần sửa chữa lại nhà cửa.

Hằng Lê