Ban đầu USCIS chỉ giới hạn việc phỏng vấn trực tiếp hai loại hồ sơ xin thường trú là:

1 - Đơn xin cấp quyền thường trú hợp pháp (LPR hoặc Thẻ Xanh) thông qua một đề nghị tuyển dụng việc làm.

2 - Đơn xin tị nạn/vợ, chồng của người tị nạn/con cái họ muốn cùng đến Mỹ.

USCIS khẳng định rằng họ sẽ gia tăng số đối tượng phải phỏng vấn di trú trực tiếp trong thời gian tới. Số lượng đối tượng cũng như lộ trình gia tăng phỏng vấn này chưa được công bố.

Theo thông cáo báo chí của USCIS, việc phỏng vấn trực tiếp các hồ sơ xin cư trú này là tuân theo sắc lệnh 13780 của Tổng thống Mỹ nhằm "bảo vệ đất nước khỏi nguy cơ khủng bố đến từ người nước ngoài nhập cư vào Mỹ". Và đây được xem là một biện pháp để loại trừ khả năng gian lận trong các hồ sơ xin cấp quyền cư trú hợp pháp tại Mỹ.

Trước đây, USCIS có quyền tổ chức phỏng vấn trực tiếp bất kỳ hồ sơ nào mà họ thấy cần thiết. Vì vậy, cơ quan này giải thích việc phỏng vấn trực tiếp toàn bộ các hồ sơ ở hai diện trên là bình thường.

USCIS cũng cho hay họ sẽ tăng cường đào tạo, hoàn thiện công nghệ và điều chỉnh các quy trình phỏng vấn để đáp ứng nhu cầu gia tăng số lượng phỏng vấn trong thời gian tới.

Mỗi năm USCIS chịu trách nhiệm xử lý và phê duyệt hơn 6 triệu đơn xin nhập cư tới Mỹ. Các trung tâm dịch vụ của USCIS hiện đang được điều hành để xử lý các hồ sơ thông thường và không có khả năng xử lý các cuộc phỏng vấn cá nhân. Trong khi đó, việc phỏng vấn cá nhân đơn xin di trú đang thực hiện tại USCIS Field, thế nhưng văn phòng này lại không có không gian hoặc nhân sự để đáp ứng với nhiều người phỏng vấn.

Ái Vi (theo National Law Review)