Chi 3.000 tỉ đồng cho các khoản đầu tư

Vietnam Airlines vừa công bố tờ trình ĐHĐCĐ thường niên cho biết năm 2017, hãng này sẽ lên kế hoạch đầu tư 100 dự án với tổng kinh phí phí đầu tư 2.925 tỉ đồng, tương đương 36,5% so với thực hiện 2016.

Trong đó, tiền đầu tư máy bay là 2.111 tỉ đồng (gồm 10 máy bay A350-900XWB và 8 máy bay B787-9), chiếm 72% kinh phí đầu tư năm 2017 và bằng 28,2% so mức với thực hiện năm 2016.

Tiền đầu tư trang thiết bị là 94,8 tỉ đồng, chiếm 3,2% kinh phí đầu tư năm 2017; đầu tư xây dựng 469 tỉ đồng chiếm 16,3% kinh phí đầu tư năm 2017; dự phòng thực hiện đầu tư 250 tỉ đồng chiếm 8,5% kinh phí đầu tư năm 2017.

Với các khoản đầu tư ngoài doanh nghiệp, Vietnam Airlines lên kế hoạch năm 2017 chi khoảng 1.099 tỉ đồng, trong đó 50 tỉ đồng dự phòng, tương đương 127,5% so với mức thực hiện 2016. Các khoản đầu tư chủ yếu vào doanh nghiệp vận tải hàng không và các doanh nghiệp thuộc dây chuyền vận tải hàng không.

Tổng số cổ tức dự kiến được chia từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của doanh nghiệp là 863,4 tỉ đồng, tỷ suất lợi nhuận được chia/vốn đầu tư theo mệnh giá là 11,5%.

Quỹ tiền lương dự kiến giảm trăm tỉ đồng

Tổng công ty cho biết kế hoạch lao động tính đến 31.12.2017 sẽ là 6.273 người, tăng 74 người so với 31.12.2016. Trong đó, phi công tăng 76 người, lao động chuyên môn nghiệp vụ giảm 2 người. Tuy nhiên, lao động sử dụng bình quân năm 2017 là 6.137 người, giảm 16 người so với sử dụng bình quân năm 2016.

Còn quỹ tiền lương được lên kế hoạch năm 2017 là 2.401 tỉ đồng, giảm 304,3 tỉ đồng so với mức thực hiện 2016 do lợi nhuận kế hoạch giảm. Các chỉ tiêu về năng suất lao động và tiền lương bình quân tiếp tục tăng trưởng so với năm 2016.

Năm 2016, Vietnam Airlines cho biết tiền lương bình quân của người lao động trong các lĩnh vực tiếp tục tăng từ 4,7% đến 12,8% so với năm 2015. Cụ thể, mức lương bình quân của phi công ở mức 115,3 triệu đồng/tháng, tăng 4,7% so với năm 2015. Lương bình quân của tiếp viên tăng mạnh 10,9% từ 23 triệu đồng/tháng năm 2015 lên 25,5 triệu đồng/tháng.

Lương cán bộ, nhân viên (trừ hội đồng quản trị và ban giám đốc) bình quân ở mức 19,4 triệu đồng/tháng, tăng mạnh 12,8% so với năm 2015 (năm 2015 bình quân 17,2 triệu đồng/tháng).

Cũng theo báo cáo, năm 2016, Vietnam Airlines dành hơn 7,1 tỉ đồng chi cho quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách. Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2016 của Vietnam Airlines gần 7,5 tỉ đồng.

"Việc tăng lương tại Vietnam Airlines được thực hiện trên cơ sở năng suất lao động theo khách luân chuyển và ghế luân chuyển của hãng bay này năm vừa qua đều tăng mạnh trên 13% so với thực hiện năm trước", trích báo cáo.

Trong năm 2016, doanh thu hợp nhất của hãng mặc dù chỉ bằng 92% năm 2015, đạt 71.642 tỉ đồng song lợi nhuận trước thuế hợp nhất lại tăng mạnh hơn 12%, đạt 2.601 tỉ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của hãng nhờ đó đạt 2,93%, tăng 16,7% so với năm 2015 và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng mạnh gần gấp đôi lên 15,21%.

Tuyết Nhung