>> Đà Nẵng: Hàng loạt công trình sai phép và câu hỏi về hiệu lực của chính quyền

Ngày 13.4, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký báo cáo số 96/BC-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ sau khi dư luận dậy sóng về việc Công ty cổ phần Biển Tiên Sa cho đào xới một góc bán đảo Sơn Trà làm khu du lịch nghỉ dưỡng.

Trong báo cáo này, ông Huỳnh Đức Thơ nhận định ‘về cơ bản chủ đầu tư đã tuân thủ theo đúng quy định về an ninh quốc phòng, quy hoạch đô thị, đất đai, nghĩa vụ về tài chính, đánh giá tác động môi trường, thu hồi rừng và trồng rừng thay thế’.

“Tuy nhiên, chủ đầu tư đã vi phạm quy định về triển khai xây dựng một số hạng mục (40 hệ móng và trụ các biệt thự du lịch) khi chưa hoàn thành các thủ tục có liên quan”.

>> Đà Nẵng xin Thủ tướng cho phép tiếp tục làm dự án trên Sơn Trà

Với 40 móng biệt thự xây dựng không phép này, ông Thơ cho biết UBND Q.Sơn Trà đã lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công vào ngày 18.3.2017; sau đó xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt 40 triệu đồng.

Chủ tịch TP này cũng nhận định có 2 con đường cho chủ đầu tư lựa chọn để xử lý 40 móng biệt thự không phép. Đó là: “Trường hợp chủ đầu tư ngừng thi công theo biên bản do Q.Sơn Trà lập và hoàn thành các thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng sẽ xem xét cấp phép theo quy định”.

“Trường hợp chủ đầu tư không ngừng thi công theo biên bản nêu trên, UBND Q.Sơn Trà chỉ đạo UBND P.Thọ Quang ban hành quyết định đình chỉ thi công. Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đình chỉ thi công, chủ đầu tư không xuất trình được giấp phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ theo quy định”.

Tuy nhiên, cuối bản báo cáo gửi Thủ tướng, ông Huỳnh Đức Thơ lại đề cập: “UBND TP.Đà Nẵng báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao UBND TP.Đà Nẵng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý có liên quan để triển khai theo quy định pháp luật hiện hành”.

Việc mở 2 con đường cho chủ đầu tư xử lý đối với 40 móng biệt thự không phép của UBND TP.Đà Nẵng xem ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với kết luận số 190-TB/TU của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tại cuộc họp ngày 23.3.2017.

Cụ thể tại cuộc họp này, liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất kết luận: “Đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công; xử lý, tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng đã thi công nhưng không đảm bảo các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật”.

>> Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng bãi bỏ dự án trên bán đảo Sơn Trà

“Tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về việc chỉ đạo rà soát các thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai dự án, đặc biệt lưu ý các yếu tố đảm bảo quốc phòng, an ninh và cảnh quan môi trường sinh thái tại khu vực theo quy định của pháp luật”.

“Đồng thời nghiên cứu, rà soát lại quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025 định hướng đến năm 2050 (theo Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 09.11.2016 của Thủ tướng Chính phủ), báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh, bảo tồn cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái tại khu vực bán đảo Sơn Trà”.

“Theo đó, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những dự án ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cảnh quan môi trường; đối với những dự án góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các yếu tố về quốc phòng, an ninh, hài hòa với cảnh quan môi trường thì công khai cho dư luận biết để tạo sự đồng thuận cao khi triển khai thực hiện”, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 23.3.2017 nêu rõ.

Lê Đình Dũng