Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, hiện nay dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt 1.457.600 tỉ đồng. Trong đó tín dụng cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiếm 78% trong tổng số dư nợ tín dụng.

Hoạt động tín dụng duy trì tỷ lệ tăng trưởng và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ các năm trước. Tỷ lệ an toàn vốn đạt 79,8%, đảm bảo thanh khoản hệ thống ngân hàng. Tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, tỷ trọng dự nợ vẫn chiếm đa số trong tổng dư nợ (chiếm 75%).

Lượng kiều hối chuyển về thành phố tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Tính đến tháng 12.2016 ước đạt khoảng 5 tỉ USD, bằng 90% lượng kiều hối năm 2015, chiếm 56% lượng kiều hối cả nước.

Riêng chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp đã tạo hiệu ứng tích cực và trở thành mô hình điểm được triển khai rộng khắp cả nước, trở thành chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết 35. Đến nay, đã có 21.914 khách hàng được vay vốn với tổng số tiền là 281.216 tỉ đồng.

Dịch vụ ngân hàng điện tử tại các ngân hàng trên địa bàn TP cũng tiếp tục phát triển mạnh, số lượng khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ ngày càng tăng, tăng hơn 54% so với năm 2015.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM khẳng định trong năm 2017 sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và bền vững. Trong đó, tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy định về tăng trưởng tín dụng, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và đặc biệt quan tâm, theo dõi sát sao tín dụng vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (chứng khoán; kinh doanh bất động sản và tiêu dùng); đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chương trình tín dụng của Chính phủ, ngân hàng trung ương và UBND TP.HCM.

Phan Diệu