Theo đó, các nhà sinh học của Đại học London (Anh) phát hiện ra rằng neonicotinoid - một loại thuốc trừ sâu gây hiệu ứng độc thần kinh làm cho những con ong quên mất những loại hoa mà chúng đã thụ phấn. Hậu quả là loài côn trùng này lại bắt đầu thu thập phấn hoa từ những cây mà chúng đã đến và như vậy làm giảm hiệu quả gom mật hoa. Theo các nhà khoa học, do ảnh hưởng của thuốc trừ sâu, ong thậm chí có thể quên đường về nhà.

Trong công trình nghiên cứu của mình, các nhà sinh vật học phân tích ảnh hưởng của một loại thuốc trừ sâu khác, thiamethoxam, cũng thuộc nhóm thuốc neonicotinoid – đối với trí nhớ không gian của loài ong Bombus terrestris.

Các nhà khoa học đã thử nghiệm cho ong làm quen với mê cung thường được sử dụng để nghiên cứu các quá trình huấn luyện và trí nhớ ở chuột. Trong thử nghiệm, các nhà nghiên cứu thấy rằng những con ong, được "xử lý" thiamethoxam, chậm hơn khi hoàn thành nhiệm vụ (thụ phấn hoa), và thường quên những cây mà chúng đã thụ phấn. Hơn nữa, nếu tăng liều thuốc trừ sâu thì trí nhớ của ong càng suy giảm.

Các nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra rằng một số loại thuốc trừ sâu gây ra thiệt hại đáng kể cho ong khi tác động chủ yếu vào quá trình ghi nhớ và huấn luyện. Ong thụ phấn cho khoảng 1/3 cây trồng trên toàn thế giới.

Các nhà khoa học hy vọng kết quả nghiên cứu của họ thúc đẩy các cơ quan chức năng xem xét lại danh sách các loại thuốc trừ sâu được cấp phép sử dụng trong nông nghiệp.

Vũ Trung Hương