Các nhà khoa học đã tiến hành các vụ thử nghiệm với sự tham gia của những người tình nguyện gồm 69 đàn ông và 71 phụ nữ tuổi từ 20 đến 65. Các tình nguyện viên thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như sắp xếp các đồ vật theo hình dạng và số lượng. Ngoài ra, các học viên đã trải qua các bài kiểm tra nhận thức.

Ai cũng biết rằng khi phải giải quyết liền một lúc nhiều công việc, con người ta phải đồng thời kích hoạt ba vùng não – vùng vỏ não trước trán vùng lưng bên, thùy đỉnh dưới và nếp cuộn thùy chẩm thấp hơn. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới, bộ não của phụ nữ cần ít năng lượng hơn để chuyển từ giải quyết nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác.

Vì vậy, ở nam giới khi thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc, hoạt động tăng lên rất nhiều ở vùng vỏ não trước trán lưng bên. Ngoài ra, họ còn phải kích hoạt cả các khu vực não chịu trách nhiệm về vận động trong khi phụ nữ thì không cần như vậy. Kết quả là đàn ông chuyển từ giải quyết nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác chậm hơn rất nhiều. Đáng chú ý nhất là sự khác biệt giữa nam và nữ được biểu hiện rõ rệt ở độ tuổi từ 20 đến 45.

Vũ Trung Hương