Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn về quản lý các hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở chỉ đạo hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường.

Cụ thể, cán bộ, giáo viên đang công tác trong các cơ sở giáo dục công lập tham gia dạy thêm phải thực hiện đúng quy định về dạy thêm học thêm, chịu sự quản lý, giám sát của thủ trưởng. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên về việc quản lý, giám sát giáo viên thuộc đơn vị mình tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Đặc biệt, TP.HCM sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm không đúng quy định.

Bên cạnh việc giám sát dạy thêm học thêm, hiệu trưởng các trường phải chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ dạy trên lớp, không ra bài tập khó về nhà, đảm bảo để học sinh yên tâm về kiến thức đã được trang bị trong nhà trường. Đồng thời, các trường tăng cường việc giáo dục, hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh và thực hiện công tác phụ đạo cho học sinh yếu và bồi dưỡng cho học sinh giỏi không thu học phí.

TP.HCM không cho phép việc tổ chức dạy thêm học thêm đối với học sinh theo học 2 buổi/ngày; học sinh tiểu học, trừ trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thích ứng cuộc sống, kỹ năng xã hội. Việc dạy thêm học thêm trong nhà trường chỉ được tổ chức trên cơ sở tự nguyện tham gia của học sinh.

Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM chỉ đạo các nhà trường phải xây dựng website hỗ trợ học tập hay sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm giúp đỡ học sinh giải đáp ngay các thắc mắc liên quan đến bài học, hướng dẫn học sinh tự ôn tập, củng cố, mở rộng kiến thức tại nhà, tăng cường khả năng tự học.

Đối với dạy thêm ngoài nhà trường, Sở đề nghị các Phòng Giáo dục - Đào tạo tiếp tục tham mưu với UBND quận, huyện để quản lý hiệu quả việc dạy thêm học thêm ngoài nhà trường; tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm không đúng quy định.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục - Đào tạo sẽ tăng cường thanh, kiểm tra thường xuyên và đột xuất tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về việc chấp hành các quy định của văn bản này.

Đối với các cơ sở ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hóa hoặc trung tâm ngoại ngữ, tin học đang sử dụng cơ sở vật chất nhà trường, cơ quan này chỉ đạo vẫn tiến hành giải thể theo lộ trình thông báo trước đó của Sở, tức các cơ sở này trả lại mặt bằng cho trường công lập và lập hồ sơ đề nghị giải thể để gửi về Sở trước ngày 31.1.2017. Sau đó, việc thuê và cho thuê tại các trường công phải thực hiện đúng theo quy định của thông tư 23 của Bộ Tài chính về việc sử dụng cơ sở vật chất công lập chứ không tràn lan như hiện nay.

Cùng với văn bản trên, Sở Giáo dục - Đào tạo cũng ban hành văn bản về sử dụng cơ sở vật chất trong nhà trường để tổ chức dạy thêm học thêm. Trong văn bản, Sở này nhấn mạnh thủ trưởng các đơn vị lưu ý không được phép sử dụng cơ sở vật chất đơn vị để cho thuê, liên doanh, liên kết hay dưới bất cứ hình thức nào nhằm mục đích tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học, trừ trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thích ứng với cuộc sống, kỹ năng xã hội.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã cho phép các trường được dạy thêm nhưng phải dựa trên sự tự nguyện của học sinh. Tiếp đó, UBND TP.HCM cũng đã có văn bản chỉ đạo về hoạt động dạy thêm, giao Sở Giáo dục – Đào tạo phối hợp với các quận huyện tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân dạy thêm trái quy định.

Phan Diệu