Trình bày tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT đã thay mặt UBND TP đọc tờ trình về việc tăng mức thu học phí năm học 2016-2017 tại khu vực thành thị. Theo ông Độ, mức thu học phí hiện nay của thành phố ở mức thấp nhất trong khung học phí quy định của Chính phủ; các đơn vị phải sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương. Kinh phí còn lại 60% nguồn thu học phí được sử dụng để chi hỗ trợ phục vụ giảng dạy và học tập, điều này sẽ hạn chế về nguồn lực hỗ trợ các cơ sở giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học.

Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư các năm, do Tổng cục Thống kê công bố, TP.Hà Nội là một trong những địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao so với thu nhập bình quân của cả nước và là thành phố có mức thu nhập đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 3 của cả nước sau TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Do đó, Hà Nội sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc huy động sự đóng góp của người dân để đầu tư cho giáo dục.

Tuy nhiên, hiện nay mức thu học phí của Hà Nội ở mức thấp so với mức thu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh đồng bằng sông Hồng nên chưa huy động được nguồn lực từ đóng góp của người dân cho giáo dục.

Từ thực tế trên, UBND TP đề nghị tăng mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà, cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập năm học 2016-2017 dựa theo nguyên tắc: Mức thu học phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hằng năm.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội đề xuất xây dựng mức thu cụ thể như sau: Đối với 22 cơ sở giáo dục (là đơn vị đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên): UBND TP đề xuất mức thu học phí tăng dần theo lộ trình, chậm nhất đến năm học 2020-2021 mức thu bằng mức trần đối với các đơn vị chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, mỗi đơn vị sẽ có lộ trình tăng mức thu học phí khác nhau; trong đó, từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020, một số trường có cùng chuyên ngành, cùng loại hình đào tạo nhưng sẽ có mức thu học phí khác nhau; đến năm học 2020-2021, tất cả các trường có cùng chuyên ngành, cùng loại hình đào tạo sẽ có mức thu học phí bằng nhau (bằng mức trần theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ).

Đối với Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội (là đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên), UBND TP đề xuất mức thu năm học 2016-2017 đối với 2 trường này theo nguyên tắc: Tính đủ chi phí tiền lương và chi phí trực tiếp nhưng không vượt mức trần đối với đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Khi có quyết định phân loại đơn vị theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, UBND TP sẽ trình HĐND TP phê duyệt mức thu học phí của 2 đơn vị này đảm bảo đúng các quy định của Trung ương.

Với 91,43% tổng số đại biểu tán thành, HĐND TP.Hà Nội thông qua nghị quyết về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2016-2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của TP.Hà Nội.

Nam Phong