Hiện nay, các thực phẩm nói chung trên thị trường đều không có nhãn mác, xuất xứ hay có bất cứ thông tin nào để người tiêu dùng nhận biết một cách cụ thể. Vì vậy, người tiêu dùng chỉ còn biết đặt niềm tin vào cửa hàng.

Tuy nhiên, sự hoang mang, lo lắng đó lại đến từ chính thói quen hàng ngày của người tiêu dùng.

Theo thói quen, trước khi sử dụng sản phẩm, người tiêu dùng thường nhìn nhanh vào nhãn hạn sử dụng và vứt bỏ đi mà không nhận ra rằng sản phẩm đó có thể vẫn còn có thể sử dụng được.

Nhìn chung, nhãn thời hạn thực phẩm được dán một cách tùy tiện mà chưa được sự kiểm định chặt chẽ, khoa học và an toàn, gây ra tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng, dẫn đến lãng phí thực phẩm và cản trở việc quyên tặng những thực phẩm còn đảm bảo chất lượng tới những người cần chúng nhất.

Để làm rõ thông tin của sản phẩm cũng như giảm bớt sự lo lắng cho người tiêu dùng, Nghị viện Mỹ đã đề xuất các quy định về ghi nhãn thời hạn thực phẩm. Hiện tại, luật pháp đang xúc tiến để có thể đưa ra một hệ thống đồng bộ từ cấp quốc gia về ghi nhãn thời hạn thực phẩm nhằm giảm bớt sự nhầm lẫn, đơn giản hóa việc tuân thủ luật lệ với các doanh nghiệp.

Cụ thể, dự luật này đưa ra một hệ thống đồng bộ cho phép phân biệt rõ ràng giữa những thực phẩm được ghi nhãn hạn sử dụng để có chất lượng tốt nhất và thực phẩm được dán nhãn thông báo không còn an toàn nếu sử dụng sau ngày được ghi.

Được biết, dự luật này được xây dựng dựa trên các báo cáo và nghiên cứu của những cơ quan uy tín. Đồng thời, thông qua khảo sát của người tiêu dùng cùng với sự công nhận về tính rõ ràng, chuẩn xác, dự luật đã yêu cầu sử dụng các thuật ngữ liên quan tới nhãn thời hạn thực phẩm như: ngày sử dụng, ngày bán…

Đạo luật đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức nhằm giải quyết những vướng mắc, băn khoăn của người tiêu dùng. Quan trọng hơn cả, dự luật này giúp công tác quyên tặng thực phẩm cho các tổ chức được diễn ra một cách dễ dàng, vừa góp phần cắt giảm lãng phí thực phẩm vừa có thể giúp đỡ những người đang có nhu cầu.

Thu Anh