5 công ty đa cấp bị Cục Quản lý Cạnh tranh xử phạt trong đợt này bao gồm: CTCP Visi Việt Nam, Công ty TNHH Phong cách sống kim cương Việt Nam, công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng và công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam.

Theo đó, CTCP Visi Việt Nam bị xử phạt 280 triệu đồng do bán hàng đa cấp tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; không thực hiện thủ tục đề nghị cấp sửa đổi…

Đây cũng là công ty cung cấp thông tin sai lệch về bao bì và hàm lượng thành phần của sản phẩm; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến việc cấp thẻ thành viên mạng lưới; không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia; ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện.

Công ty TNHH Phong cách sống kim cương Việt Nam bị xử phạt 430 triệu đồng vì vi phạm hàng loạt các quy định về cấp và bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp. Công ty này cũng đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm; kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa chưa đăng ký.

Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam cũng bị xử phạt 220 triệu đồng, với các hành vi: Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Đồng thời, Total Swiss Việt Nam cũng hoạt động bán hàng đa cấp tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp; đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm.

Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam cũng bị xử phạt lần lượt 270 triệu đồng và 190 triệu đồng vì lý do tương tự.

Như vậy, theo quyết định xử phạt của Cục Quản lý cạnh tranh, chỉ trong chưa đầy 1 tháng số công ty bán hàng đa cấp bị xử phạt đã lên đến 9 công ty.

Trước đó, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cũng đã xử phạt đối với 4 công ty bán hàng đa cấp là công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam với số tiền xử phạt 130 triệu đồng; Công ty TNHH Best World Việt Nam, Công ty TNHH MTV Herbalife và Công ty TNHH MTV Naturally Plus Việt Nam cũng bị phạt 50 triệu đồng về hành vi hoạt động bán hàng đa cấp tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp này không có trụ sở chính khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương.

Duyên Duyên