Theo Báo cáo về tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của Vụ Kinh tế nông nghiệp (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) ngày 31.5, ngành nông nghiệp, thủy sản được xem là những ngành chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và vấn đề cá chết bất thường tại vùng biển miền Trung.

Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và ĐBSCL. Cụ thể, tình trạng thiếu nước ở khu vực Nam Trung Bộ dẫn tới tình trạng 23.000 ha lúa phải dừng sản xuất. Nếu tình hình hạn hán vẫn tiếp tục kéo dài đến vụ hè thu năm 2016 thì sẽ có khoảng 57.100 ha đất lúa phải dừng sản xuất.

Các tỉnh thiệt hại lớn nhất ở khu vực này là Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hoà. Trong khi đó, Khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ, con số phải dừng sản xuất lần lượt là 15.823 ha và 28.000 ha.

Đáng chú ý, báo cáo đã chỉ ra số liệu thiệt hại cụ thể do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra như: thiệt hại hộ thiếu nước sinh hoạt lên đến 288.259 hộ; thiệt hại về lúa là 249.944 ha; về hoa màu là 18.960 ha; về cây ăn quả là 30.522 ha, về cây công nghiệp là 149.704 ha; về thủy sản là 6.857 ha. Tính chung lại, ước tính tổng thiệt hại lên tới 15.183 tỉ đồng.

Đặc biệt, theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2016 có thể bị hạ xuống bởi tác hại của tình trạng này.

Tuyết Nhung

Ảnh đại diện: minh họa