Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, trong cuộc sống, bất cứ ai cũng đều quan tâm đến gia đình, quê hương, đất nước. Nếu có sự kiện ảnh hưởng đến đời sống của dân mà không bức xúc thì không được, nhưng bầu cử 5 năm mới có một lần, không nên vì bức xúc một việc trong thời điểm này mà từ bỏ quyền thiêng liêng của mình.

“Bầu cử chính là thể hiện quyền công dân được bầu chọn người thay mặt mình tham gia vào lãnh đạo nhà nước cao nhất ở Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương. Tôi kêu gọi cử tri vì tương lai chính mình hãy đi bầu cử” - ông Nhân nhấn mạnh.

Về vấn đề giám sát bầu cử, kiểm phiếu, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đây là quá trình hết sức nhạy cảm và phức tạp. Ngoài các tổ chức, cá nhân liên quan đến bầu cử, người ứng cử, thân nhân của họ hoặc cơ quan giới thiệu người ứng cử, phóng viên báo chí đều có thể giám sát việc kiểm phiếu, miễn không làm ảnh hưởng đến kết quả.

Vì đó là vấn đề nghiêm trọng nên ông Nhân cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có kiến nghị với Hội đồng Bầu cử quốc gia để có hướng dẫn chi tiết. Theo đó, việc giám sát phải đảm bảo đúng người giám sát là người có thẩm quyền. Người đại diện giám sát phải có giấy của cơ quan giới thiệu. Các phóng viên giám sát phải có giấy xác nhận để được tham gia.

Về việc thực hiện lời hứa của các ứng viên, theo ông Nhân, trong thời gian sau bầu cử phải hình thành Hội đồng giám sát lời hứa hệ thống hơn, tốt hơn thời gian qua. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội cũng đã bãi nhiệm một số đại biểu quốc hội không đáp ứng tiêu chuẩn sau khi được bầu.

Trước đó, trả lời báo điện tử Một Thế Giới, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết hiện chưa có chế tài xử lý đối với những đại biểu quốc hội không hoàn thành thực hiện lời hứa khi vận động cử tri.

Theo ông Phúc, điều này phụ thuộc chủ yếu vào chính cá nhân của đại biểu quốc hội đó. Người dân đều biết tất cả hoạt động của các đại biểu nên đại biểu quốc hội muốn giữ được uy tín của mình thì phải hoàn thành nhiệm vụ.

Trí Lâm