Theo bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, tình hình ngộ độc thực phẩm trong 5 năm gần đây (2012 - 2016) đang thay đổi theo chiều hướng tăng về số vụ lẫn số người bị ngộ độc. Trong 3 năm trở lại đây (2014 - 2016), số vụ ngộ độc thực phẩm đã tăng lên, đặc biệt chỉ trong 4 tháng đầu năm 2016 đã có đến 5 vụ ngộ độc thực phẩm với số người bị ngộ độc lên đến 248 người (gần bằng với số người bị ngộ độc trong năm 2015 là 268 người).

“Như vậy chỉ 4 tháng đầu năm 2016, số vụ ngộ độc thực phẩm đã bằng với cả năm 2014”, bà Mai cho biết.

Bà Mai cho rằng điều đáng lo ngại hiện nay là quy mô các vụ ngộ độc thực phẩm đang có chiều hướng tăng lên. Số vụ ngộ độc vào năm 2013 giảm rõ rệt, nhưng đến năm 2014, 2015 và 4 tháng đầu năm 2016 đã tăng trở lại. Riêng về số người bị ngộ độc, trong năm 2013 số người bị ngộ độc thực phẩm giảm thấp điểm nhưng đến năm 2014, 2015 đã tăng lên.

Cụ thể trong năm 2014 là 412 người bị ngộ độc thực phẩm (tăng 228 người so với năm 2013); đến năm 2015 có 268 người bị (tăng 84 người so với năm 2013); và chỉ trong 4 tháng đầu năm 2106 có đến 248 người bị ngộ độc thực phẩm.

Phân tích các nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc, bà Mai cho biết, nguyên nhân do vi sinh vật chiếm tỷ lệ cao nhất lên đến 52%, kế đến là các nguyên nhân thực phẩm bị biến chất, hóa chất tồn dư trong thực phẩm… Riêng trong 5 vụ ngộ độc thực phẩm của 4 tháng đầu năm 2016 đã có đến 3 vụ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật.

Cũng theo bà Mai, trong những năm gần đây, tỷ lệ ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở cung cấp thức ăn sẵn gia tăng. Nếu như ở những năm 2012, 2013, tỷ lệ ngộ độc thực phẩm do các cơ sở cung cấp thức ăn sẵn chiếm khoảng 33,3%; thì trong 3 năm gần đây là 2014, 2015 và 2016, tỷ lệ ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở cung cấp thức ăn sẵn tăng cao. Trong năm 2015 có 6 vụ ngộ độc thực phẩm thì đã có đến 4 vụ do cơ sở cung cấp thức ăn sẵn gây ra; còn trong 4 tháng đầu năm 2016 có 5 vụ ngộ độc thực phẩm thì có 3 vụ ngộ độc là do nguyên nhân trên.

Hồ Quang