Từ năm 1979 đến năm 1987, ông Nhân học tại trường THCS xã Vị Đông, từ lớp 1 đến lớp 8. Sau đó từ năm 1987, ông chuyển về học lớp 9 tại trường THCS xã Vị Bình nhưng không được thi tốt nghiệp THCS.

Đến khoảng năm 1996, để được học lớp Trung cấp chính trị ông Nhân đã mượn bằng tốt nghiệp THCS của bạn là Lê Hoàng Nhân (cùng sinh năm 1972).

Trong quá trình công tác, ông Nhân được UBND thị xã Vị Thanh cử đi học lớp Trung cấp hành chính khóa 4, năm học 2001-2003, do trường Chính trị Cần Thơ tổ chức tại Vị Thanh. Kết thúc khóa học, ông Nhân chưa được cấp bằng vì không có bằng tốt nghiệp THPT.

Ngày 20.7.2001, UBND thị xã Vị Thanh quyết định phân công cán bộ học lớp bổ túc văn hóa, trong đó ông Nhân. Để hoàn chỉnh bộ hồ sơ nhập học, ông Nhân đã photo bằng THCS của bạn để đưa vào hồ sơ để được học THPT.

Đến tháng 6.2003, ông tốt nghiệp THPT, đến tháng 11 cùng năm thì nhận bằng Trung cấp hành chính. Sau đó, ông Nhân tiếp tục theo học các lớp đại học Luật, cao cấp Chính trị - Hành chính.

Sau khi dư luận phản ánh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã lập đoàn kiểm tra, phát hiện những vi phạm của ông Nhân.

Quyết định cảnh cáo của ông Nhân nêu rõ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xét thấy, ông Lê Thành Nhân đã mượn và sử dụng bằng tốt nghiệp THCS của người khác nộp vào để được học THPT.

Nguyễn Hồ

Ảnh: Thông báo kết luận kiểm tra trước đó về trường hợp ông Nhân