Trưa 4.5, nhiều nông dân, thương lái đã tập trung tại nhà máy đường NIVL (100% vốn Ấn Độ, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An) yêu cầu nhà máy này trả tiền nợ mía từ 2013 đến nay.

Ông Nguyễn Văn Bước, một nông dân bị NIVL nợ gần 3 tỷ đồng cho biết có rất nhiều nông dân, thương lái bị NIVL nợ, người bị nợ nhiều nhất khoảng 9 tỷ đồng, tổng số tiền NIVL nợ dân ước tính trên 90 tỷ đồng.

Và nhiều người đã đem theo nhiều băng-rôn ghi dòng chữ: “Đề nghị công ty mía đường NIVL thanh toán tiền nợ mía 2013-2016” rồi treo trước cổng nhà máy.

Ông Nguyễn Thanh San, Giám đốc sản xuất Công ty NIVL cho biết những ngày qua, Tổng Giám đốc người nước ngoài của NIVL đang xoay sở vốn để thanh toán cho nông dân.

“Mấy năm gần đây chúng tôi thường xuyên gặp khó khăn dẫn đến trả chậm. Chúng tôi đã ngồi họp với nông dân để xin chậm trả nợ. Lãnh đạo công ty đang chạy tiền, phải qua tuần sau mới về Việt Nam”, ông San nói.

Năm 2014, NIVL cũng từng bị dân “bao vây” vì nợ 150 tỷ đồng chậm trả. Sau đó, công ty này nhiều lần họp với dân, trả trong nhiều đợt nhưng vẫn chưa dứt điểm.

Trước đó ở miền Tây năm 2012, nhiều nông dân, người nuôi cá từng giăng băng rôn đòi tiền trước nhà bà Phạm Thị Diệu Hiền, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Bình An, do công ty này nợ tiền mua cá.

Nguyễn Hồ

Ảnh: Băng rôn của nông dân treo tại trước cổng nhà máy