Công trình hình thành dựa trên 2 dự án, trong đó dự án khu khoa Nội A được xây dựng trên diện tích 6.200m2 với tổng mức đầu tư (bao gồm cả trang thiết bị) gần 57 tỉ đồng.

Dự án 2 đươc xây dựng với diện tích trên 14.000m2, bao gồm các khoa: khám, cấp cứu, hồi sức cấp cứu, xét nghiệm, phẫu thuật… với tổng mức đầu tư (bao gồm cả trang thiết bị) trên 222 tỉ đồng.

Công trình khi đưa vào sử dụng đủ khả năng khám, điều trị cho trên 2.000 ca bệnh/ngày, trong đó có 60 ca phẫu thuật, 200 ca cấp cứu…

An Bình

Ảnh: Một góc công trình thuộc dự án 2.