100 bậc đá tại Motomachi, Yokohama. Ảnh: New York Public Library/Caters News
Tháp đèn lồng Sumiyoshi, Osaka. Ảnh: New York Public Library/Caters News
Tokyo/ Ảnh: New York Public Library/Caters News
Hoa anh đào tại Mukojima, Tokyo. Ảnh: New York Public Library/Caters News
Trụ sở ngân hàng Nippon tại Tokyo. Ảnh: New York Public Library/Caters News
Cầu Temma ở Osaka. Ảnh: New York Public Library/Caters News
Công viên Asakusa, Tokyo. Ảnh: New York Public Library/Caters News
Đền Toyokuni Nakanoshima, Osaka. Ảnh: New York Public Library/Caters News
Bến neo đậu tàu thuyền. Ảnh: New York Public Library/Caters News
Nhà hát trên đường Yokohama/ Ảnh: New York Public Library/Caters News

Theo VOV