Theo danh sách, 7 chức danh miễn nhiệm là: Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi; Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa.

Trong số các vị trên, có 2 người được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là bà Trương Thị Mai (Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận) và ông Phùng Quốc Hiển. Bà Trương Thị Mai đã nhận trọng trách mới là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Còn ông Phùng Quốc Hiển được quy hoạch Phó chủ tịch Quốc hội thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã đắc cử Chủ tịch Quốc hội.

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Ksor Phước, Nguyễn Hữu Vạn, Đào Trọng Thi và bà Nguyễn Thị Nương không tái cử Ủy viên Trung ương tại Đại hội Đảng XII. Ông Nguyễn Kim Khoa và ông Nguyễn Văn Hiện được đề nghị miễn nhiệm để giới thiệu hai ủy viên Trung ương thay thế.

Theo cơ cấu nhiệm kỳ hiện tại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 18 thành viên gồm: Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó chủ tịch Quốc hội và 13 thành viên khác.

Nếu các chức danh nêu trên được Quốc hội đồng ý miễn nhiệm, Quốc hội cần bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch Quốc hội (một người phụ trách kinh tế, tài chính - ngân sách thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân; một người phụ trách quốc phòng - an ninh thay ông Huỳnh Ngọc Sơn) và bầu 7 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

8 vị trí còn lại không trong danh sách miễn nhiệm sẽ vẫn tại vị tới hết nhiệm kỳ. Đó là 2 Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Uông Chu Lưu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ & môi trường Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền.

Trong đó ông Phan Trung Lý, ông Trần Văn Hằng và ông Nguyễn Đức Hiền không được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng sẽ thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm các chức danh trên.

Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Dự kiến, ngày 6.4, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng. Thường vụ Quốc hội thảo luận tại đoàn trước khi bỏ phiếu kín. Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng.

Nội dung dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng sẽ được thảo luận tại đoàn và báo cáo kết quả trước Quốc hội trong sáng 7.4 để biểu quyết bằng phiếu kín.

Việc miễn nhiệm và bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng được thực hiện trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch nước.

Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ được thực hiện trên cơ sở tờ trình của Thủ tướng.

Hiện nay, quá trình bầu cử Quốc hội khóa mới đang ở giai đoạn hiệp thương. Mặt trận Tổ Quốc (cấp tổ chức hiệp thương) triệu tập và chủ trì các hội nghị hiệp thương để lựa chọn và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND. Sau đó MTTQ gửi danh sách chính thức đến Ủy ban bầu cử, Hội đồng bầu cử để công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử.

Trí Lâm