Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 21.3, tăng trưởng tín dụng cả nước đạt 1,54%, cao hơn cùng kỳ năm trước là 1,25%.

Tổng phương tiện thanh toán tăng 3,08% so với cuối năm 2015. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,09%. Huy động vốn của các ngân hàng thương mại tăng 2,26%, tăng 0,94% so với cùng kỳ năm trước.

Việc tín dụng tăng trưởng diễn ra khi cuộc đua tăng lãi suất của các ngân hàng chính thức được khởi động.

Hiện tại, mặt bằng lãi suất huy động phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng. Lãi suất từ 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng. Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng phổ biến ở mức 5,4 - 6,5%/năm. Kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-7%/năm đối với ngắn hạn. Các ngân hàng thương mại nhà nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn, từ 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay USD cũng tương đối ổn định. Hiện lãi suất này phổ biến ở mức 2,8-6,2%/năm, trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-5,2%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 5,3-6,2%/năm.

Trên thị trường tiền tệ, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng đối với các giao dịch bằng VND tăng mạnh trở lại ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt từ 1 tháng trở xuống. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt đến mức 4,54%/năm, 4,63%/năm và 4,83%/năm.

Còn lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với giao dịch USD không thay đổi ở kỳ hạn qua đêm (vẫn giữ ở mức 0,37%/năm), trong khi đó lãi suất bình quân tăng ở các kỳ hạn chủ chốt còn lại. Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt đến 0,42%/năm và 0,76%/năm.

Phan Diệu