Với nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia đặt hàng: “Nghiên cứu thực trạng, chất lượng cuộc sống của người cao tuổi mắc bệnh tim mạch và hiệu quả một số kỹ thuật điều trị”, Bộ KH-CN định hướng mục tiêu, bao gồm khảo sát thực trạng người cao tuổi mắc bệnh tim mạch ở Việt Nam; đánh giá chất lượng cuộc sống của người cao tuổi mắc bệnh tim mạch ở Việt Nam; đánh giá hiệu quả ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong điều trị một số bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi.

Trên cơ sở mục tiêu đề ra, lãnh đạo Bộ yêu cầu báo cáo kết quả khảo sát thực trạng người cao tuổi mắc bệnh tim mạch ở Việt Nam; báo cáo kết quả đánh giá chất lượng cuộc sống của người cao tuổi mắc bệnh tim mạch ở Việt Nam.

Đặc biệt, liên quan đến báo cáo đánh giá hiệu quả ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong điều trị một số bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi, Bộ KH-CN chú trong đến kỹ thuật cắt mảng xơ vữa vôi hóa bằng khoan (Rotablator) trong điều trị bệnh mạch vành phức tạp; kỹ thuật cắt đốt điện sinh lý (Ablation) điều trị rối loạn nhịp tim bằng năng lượng sóng tần số Radio qua catheter; kỹ thuật bóc lớp trong động mạch cảnh với đường mổ nhỏ (minimal invasive Carotid Endarterectomy).

Ngoài ra, với nhiệm vụ cấp quốc gia lần này, Bộ KH-CN cũng yêu cầu có 5 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước, trong đó có ít nhất 1 bài báo tiếng Anh; tham gia đào tạo 2 Thạc sĩ.

Theo đó, Bộ KH-CN giao Vụ trưởng Vụ KH-CN các ngành Kinh tế - Kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thông báo danh mục nhiệm vụ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn; đồng thời Tổ chức Hội đồng KH-CN đánh giá hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ KH-CN về kết quả thực hiện. Các đơn vị, cá nhân tham gia tuyển chọn sẽ nộp hồ sơ về Bộ KH-CN trước ngày 28.9.2020.

Thu Anh